บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด
จัดหาเครื่องผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel) คุณภาพดี และ พัฒนาและร่วมลงทุน โครงการพลังงานขยะ
EPC, TurnKey, O&M โรงไฟฟ้าชีวมวลและขยะ
88 ถนน พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
02-2436215-7
ตำแหน่งงานของ บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เลขานุการผู้บริหารระดับสูง ( Executive Secretary ) 26 เมษายน 2562
     2. Project coordinator 26 เมษายน 2562
     3. Mechanical Engineer 26 เมษายน 2562
     4. Electrical Engineer 26 เมษายน 2562
     5. civil engineering 26 เมษายน 2562
     6. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 26 เมษายน 2562
     7. ช่างเชื่อม 26 เมษายน 2562
     8. ประสานงาน 26 เมษายน 2562
     9. เจ้าหน้าที่บัญชี+จัดซื้อ 26 เมษายน 2562
     10. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 26 เมษายน 2562