บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด
จัดหาเครื่องผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel) คุณภาพดี และ พัฒนาและร่วมลงทุน โครงการพลังงานขยะ
เลขที่ 88 ถนน พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
02-2436215-7
ตำแหน่งงานของ บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างเชื่อม 19 กุมภาพันธ์ 2562
     2. ประสานงาน 19 กุมภาพันธ์ 2562
     3. เจ้าหน้าที่บัญชี+จัดซื้อ 19 กุมภาพันธ์ 2562
     4. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 19 กุมภาพันธ์ 2562