บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด
จัดหาเครื่องผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel) คุณภาพดี และ พัฒนาและร่วมลงทุน โครงการพลังงานขยะ
EPC, TurnKey, O&M โรงไฟฟ้าชีวมวลและขยะ
เลขที่ 88 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
02-243-6215-7
-
ตำแหน่งงานของ บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เลขานุการผู้บริหารระดับสูง ( Executive Secretary ) 19 มิถุนายน 2562
     2. Project coordinator 19 มิถุนายน 2562
     3. Mechanical Engineer 19 มิถุนายน 2562
     4. Electrical Engineer 19 มิถุนายน 2562
     5. civil engineering 19 มิถุนายน 2562
     6. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 19 มิถุนายน 2562
     7. ช่างเชื่อม 19 มิถุนายน 2562
     8. ประสานงาน 19 มิถุนายน 2562
     9. เจ้าหน้าที่บัญชี+จัดซื้อ 19 มิถุนายน 2562
     10. วิศวกรสิ่งแวดล้อม 19 มิถุนายน 2562