บริษัท ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ จำกัด
บริษัทธรรมชาติเพื่อสุขภาพ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเน้นสินค้าเพื่อสุขภาพ เป็นเวลากว่า 15 ปี ภายใต้ชื่อ "ร้าน สบายใจ" มีสาขาด้วยกันทั้งสิ้น 9 แห่ง ประกอบด้วย สาขาพาราไดซ์ พาร์ค , แฟชั่นไอส์แลนด์ , ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต , มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ , คริสตัส เอสบี ราชพฤกษ์ , สาขาโลตัส ซีคอนสแควร์ , โลตัสประชาชื่น โลตัส รามอินทรา และ โลตัสพลัส บางใหญ่

บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิต สินค้าเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพดีที่สุดพร้อมกับการให้บริการที่ประทับใจ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า และไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด บริษัทมีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายสาขา หลายอัตรา
36 หมู่ 2 ซอยแบริ่ง 31 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
088-0221811
02-3991830
ตำแหน่งงานของ บริษัท ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ จำกัด 55 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝ่ายผลิต อาหาร แพ็คเกจ ชาย 22 กุมภาพันธ์ 2563
     2. พนักงานผลิต สินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
     3. แคชเชียร์ ดูแลการขายสินค้า 22 กุมภาพันธ์ 2563
     4. เภสัชกรแพทย์แผนไทย ควบผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 22 กุมภาพันธ์ 2563
     5. พนักงานเชียร์ขายสินค้า่ PC 22 กุมภาพันธ์ 2563
     6. แคชเชียร์ดูแลการขาย ร้านสบายใจสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 22 กุมภาพันธ์ 2563
     7. แคชเชียร์ ประจำโลตัสรามอินทรา 22 กุมภาพันธ์ 2563
     8. พนักงานแคชเชียร์ ประจำร้านสบายใจ สาขาคริสตัส SB ราชพฤกษ์ ด่วน!!! 22 กุมภาพันธ์ 2563
     9. พาร์ทไทร์ม พนักงานหน้าร้าน แฟชั่นไอส์แลนด์ 22 กุมภาพันธ์ 2563
     10. พนักงานแคชเชียร์ ร้านสบายใจ มาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ ด่วน!!! 22 กุมภาพันธ์ 2563
     11. เภสัชกรแพทย์แผนไทย/ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 22 กุมภาพันธ์ 2563
     12. FashionIsland เภสัชกรแพทย์แผนไทย/ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา 22 กุมภาพันธ์ 2563
     13. พนักงานแคชเชียร์ ร้านสบายใจ สาขาโลตัส ประชาชื่น ด่วน!!! 22 กุมภาพันธ์ 2563
     14. เภสัชกร แพทย์แผนไทย/ ผู้ช่วยผู้จัดการประจำสาขาคริสตัล ราชพฤกษ์ 22 กุมภาพันธ์ 2563
     15. พนักงานแคชเชียร์ ร้านสบายใจ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 22 กุมภาพันธ์ 2563
     16. พนักงานแคชเชียร์ ประจำร้านสบายใจ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ 22 กุมภาพันธ์ 2563
     17. แพทย์แผนไทย ประจำทีมการตลาด 22 กุมภาพันธ์ 2563
     18. พนักงานแคชเชียร์ ประจำร้านสบายใจ สาขาคริสตัส SB ราชพฤกษ์ ด่วน!!! 22 กุมภาพันธ์ 2563
     19. ทีมการตลาด 22 กุมภาพันธ์ 2563
     20. เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย / Sales Representative 22 กุมภาพันธ์ 2563
     21. พนักงาน ติดรถขนส่ง 22 กุมภาพันธ์ 2563
     22. พนักงาน ติดรถขนส่ง 22 กุมภาพันธ์ 2563
     23. เภสัชกรแพทย์แผนไทย ประจำสาขาโลตัสพลัส บางใหญ่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
     24. พนักงานแคชเชียร์ ประจำร้านสบายใจ สาขาโลตัส บางใหญ่ ด่วน!!! 22 กุมภาพันธ์ 2563
     25. พนักงานแคชเชียร์ ร้านสบายใจ สาขาโลตัส รามอินทรา ด่วน!!! 22 กุมภาพันธ์ 2563