บริษัท พงศ์กิจพัฒนา (2005) จำกัด
ห้องพัก รายวัน สัปดาห์ และรายเดือน
เลขที่ 68 ซอยอินทามระ45 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
02-277-2645 ต่อ0
ตำแหน่งงานของ บริษัท พงศ์กิจพัฒนา (2005) จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาด 19 กรกฎาคม 2562
     2. ธุรการ 19 กรกฎาคม 2562