ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทคชี่ แมคคาทรอนิกส์ แอนด์ ซัพพลาย
เป็นบริษัทฯ ทำเครื่องจักร Automation, ทำ Jig Fixture,เครื่องป้อนชิ้นงาน (Bowl feeder)
เลขที่ 41/15 หมู่ที่ 3 ซอยตะวันออก 15 ถนนเลียบคลองสี่ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
02-105-3930,081-918-9904
02-105-3931
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทคชี่ แมคคาทรอนิกส์ แอนด์ ซัพพลาย 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างเทคนิคไฟฟ้า 19 กุมภาพันธ์ 2562
     2. ช่างกลึง 19 กุมภาพันธ์ 2562
     3. ดีไซน์ 19 กุมภาพันธ์ 2562
     4. ช่างประจำเครื่องมิลลิ่ง 19 กุมภาพันธ์ 2562
     5. ช่างประจำเครื่อง CNC 19 กุมภาพันธ์ 2562
     6. ช่างเทคนิค(ไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิกส์) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     7. ช่างเชื่อมไฟฟ้า /เชื่อมอาก้อน 19 กุมภาพันธ์ 2562