ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทคชี่ แมคคาทรอนิกส์ แอนด์ ซัพพลาย
เป็นบริษัทฯ ทำเครื่องจักร Automation, ทำ Jig Fixture,เครื่องป้อนชิ้นงาน (Bowl feeder)
เลขที่ 41/15 หมู่ที่ 3 ซอยตะวันออก 15 ถนนเลียบคลองสี่ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
02-105-3930,081-918-9904
02-105-3931
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทคชี่ แมคคาทรอนิกส์ แอนด์ ซัพพลาย 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างเทคนิคไฟฟ้า 26 เมษายน 2562
     2. ช่างกลึง 26 เมษายน 2562
     3. ดีไซน์ 26 เมษายน 2562
     4. ช่างประจำเครื่องมิลลิ่ง 26 เมษายน 2562
     5. ช่างประจำเครื่อง CNC 26 เมษายน 2562
     6. ช่างเทคนิค(ไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิกส์) 26 เมษายน 2562
     7. ช่างเชื่อมไฟฟ้า /เชื่อมอาก้อน 26 เมษายน 2562