ทรงพลฟาร์ม
ฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่
56/2 หมู่5 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
081-0073007
032-228403
ตำแหน่งงานของ ทรงพลฟาร์ม 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. สัตวบาล 19 กรกฎาคม 2562
     2. ช่างไฟฟ้า 19 กรกฎาคม 2562