Servo Vision Co.,Ltd.
automation , factory automation , robotic , new energy , electric car , EV ,
900/230 ถนน สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
027432441
027495833
ตำแหน่งงานของ Servo Vision Co.,Ltd. 19 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศกร เครื่องกล 23 พฤษภาคม 2562
     2. วิศวกรไฟฟ้า 23 พฤษภาคม 2562
     3. ช่างอิเลคทรอนิคส์ 23 พฤษภาคม 2562
     4. นวตกร นักประดิษ ออกแบบ 23 พฤษภาคม 2562
     5. พนักงานทั่วไปและการผลิต ประกอบ ตรวจเช็ค 23 พฤษภาคม 2562
     6. การตลาด 23 พฤษภาคม 2562
     7. วิศกรอิเลคทรอนิกส์ และ ไฟฟ้า 23 พฤษภาคม 2562
     8. วิศวกรออกแบบ เครื่องกลอัตโนมัติ 23 พฤษภาคม 2562
     9. Programmer ( โปรแกรมเมอร์ ) 23 พฤษภาคม 2562
     10. นักวิจัย ค้นคว้า ออกแบบ ประดิษฐ์ สร้างต้นแบบ 23 พฤษภาคม 2562
     11. ช่างเขียนแบบ 23 พฤษภาคม 2562
     12. ธุรการ 23 พฤษภาคม 2562
     13. ช่างแมคานิค เครื่องกล ช่างกลโรงงาน 23 พฤษภาคม 2562
     14. ช่างคอมพิวเตอร์ เว็บดีไซน์ โปรแกรมเมอร์ 23 พฤษภาคม 2562
     15. ช่างก่อสร้าง ( สมัครโทร 02-743-2441 ) 23 พฤษภาคม 2562
     16. โปรแกรมเมอร์ 23 พฤษภาคม 2562
     17. ช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ 23 พฤษภาคม 2562
     18. ช่างทั่วไป 23 พฤษภาคม 2562
     19. พนักงานทั่วไป 23 พฤษภาคม 2562