บริษัท มายดีไซน์ แอสโซสิเอต จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง,ออกแบบตกแ่ต่งภายใน
เลขที่ 81/15 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
02-968-9955
02-968-9976
ตำแหน่งงานของ บริษัท มายดีไซน์ แอสโซสิเอต จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ควบคุมงาน (project Manager) 29 มีนาคม 2563
     2. พนักงานขับรถ 29 มีนาคม 2563
     3. ช่างไฟฟ้า 29 มีนาคม 2563
     4. Interior Designer 29 มีนาคม 2563
     5. ช่างเชื่อม 29 มีนาคม 2563
     6. FOREMAN (ควบคุมงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน) 29 มีนาคม 2563