บริษัท มายดีไซน์ แอสโซสิเอต จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง,ออกแบบตกแ่ต่งภายใน
เลขที่ 81/15 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
02-968-9955
02-968-9976
ตำแหน่งงานของ บริษัท มายดีไซน์ แอสโซสิเอต จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างไฟฟ้า 25 มิถุนายน 2562
     2. Interior Designer 25 มิถุนายน 2562
     3. ช่างเชื่อม 25 มิถุนายน 2562
     4. FOREMAN หญิง (งานตกแต่งภายใน, งานก่อสร้าง) 25 มิถุนายน 2562