บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จํากัด
บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด
เป็นผู้ให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่นขนาดใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมในหลายจังหวัด ทั้งในภาคเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยเฉพาะในจังหวัดปริมณฑลที่อยู่ล้อมรอบกรุงเทพมหานคร และได้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย มีทั้งหมด 6 สาขา ดังนี้
1. สาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงทรา
2. สาขาแปดริ้ว จ. ฉะเชิงเทรา
3. สาขาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
4. สาขาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
5. สาขาโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี
6. สาขานนทบุรี จ.นนทบุรี

332,334 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5673711, 086-8849948
02-5674309
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จํากัด 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝ่ายขาย ประจำ สาขาฉะเชิงเทรา 02 เมษายน 2563
     2. ช่างทั่วไป 02 เมษายน 2563
     3. วิศวกรโครงการ 02 เมษายน 2563
     4. ช่างเทคนิค 02 เมษายน 2563
     5. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 02 เมษายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่บัญชี 02 เมษายน 2563
     7. Sale Manager 02 เมษายน 2563
     8. พนักงานขาย ประจำสาขาปทุมธานี นนทบุรี 02 เมษายน 2563
     9. หัวหน้าบัญชี 02 เมษายน 2563
     10. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส 02 เมษายน 2563
     11. ช่างเทคนิค ประจำสาขา ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา บางปะกง ชลบุรี พิษณุโลก 02 เมษายน 2563