บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด
บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด
เป็นผู้ให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่นขนาดใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมในหลายจังหวัด ทั้งในภาคเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยเฉพาะในจังหวัดปริมณฑลที่อยู่ล้อมรอบกรุงเทพมหานคร และได้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย มีทั้งหมด 6 สาขา ดังนี้
1. สาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงทรา
2. สาขาแปดริ้ว จ. ฉะเชิงเทรา
3. สาขาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
4. สาขาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
5. สาขาโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี
6. สาขานนทบุรี จ.นนทบุรี

332,334 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5673711,086-8849948
02-5674309
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างทั่วไป 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. วิศวกรโครงการ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. ช่างเทคนิค 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. ผู้ประกาศข่าว/ธุรการข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. หัวหน้าการตลาด ประจำสาขาพิษณุโลก 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. Webmaster 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. เจ้าหน้าที่บัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2562
     8. Social Media Admin 24 กุมภาพันธ์ 2562
     9. ผู้สือข่าวออนไลน์ ประจำสาขา พิษณุโลก 24 กุมภาพันธ์ 2562
     10. ผู้สือข่าวออนไลน์ ประจำสาขา ฉะเชิงเทรา 24 กุมภาพันธ์ 2562
     11. พนักงานขาย ประจำสาขาปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา บางปะกง ชลบุรี พิษณุโลก 24 กุมภาพันธ์ 2562
     12. หัวหน้าบัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2562
     13. ช่างเทคนิค ประจำสาขา ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา บางปะกง ชลบุรี พิษณุโลก 24 กุมภาพันธ์ 2562