บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด
บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด
เป็นผู้ให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่นขนาดใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมในหลายจังหวัด ทั้งในภาคเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยเฉพาะในจังหวัดปริมณฑลที่อยู่ล้อมรอบกรุงเทพมหานคร และได้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย มีทั้งหมด 6 สาขา ดังนี้
1. สาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงทรา
2. สาขาแปดริ้ว จ. ฉะเชิงเทรา
3. สาขาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
4. สาขาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
5. สาขาโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี
6. สาขานนทบุรี จ.นนทบุรี

332,334 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5673711,086-8849948
02-5674309
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Webmaster 16 ธันวาคม 2561
     2. เจ้าหน้าที่บัญชี 16 ธันวาคม 2561
     3. ผู้สือข่าวออนไลน์ ประจำสาขา ปทุมธานี 16 ธันวาคม 2561
     4. ผู้สือข่าวออนไลน์ ประจำสาขา พิษณุโลก 16 ธันวาคม 2561
     5. ผู้สือข่าวออนไลน์ ประจำสาขา ฉะเชิงเทรา 16 ธันวาคม 2561
     6. พนักงานขาย ประจำสาขาปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา บางปะกง ชลบุรี พิษณุโลก 16 ธันวาคม 2561
     7. เลขานุการประธานกรรมการ 16 ธันวาคม 2561
     8. หัวหน้าบัญชี 16 ธันวาคม 2561
     9. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส 16 ธันวาคม 2561
     10. ช่างเทคนิค ประจำสาขา ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา บางปะกง ชลบุรี พิษณุโลก 16 ธันวาคม 2561