บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด
บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด
เป็นผู้ให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่นขนาดใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมในหลายจังหวัด ทั้งในภาคเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยเฉพาะในจังหวัดปริมณฑลที่อยู่ล้อมรอบกรุงเทพมหานคร และได้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย มีทั้งหมด 6 สาขา ดังนี้
1. สาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงทรา
2. สาขาแปดริ้ว จ. ฉะเชิงเทรา
3. สาขาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
4. สาขาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
5. สาขาโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี
6. สาขานนทบุรี จ.นนทบุรี

332,334 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5673711,086-8849948
02-5674309
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างทั่วไป 26 พฤษภาคม 2562
     2. วิศวกรโครงการ 26 พฤษภาคม 2562
     3. ช่างเทคนิค 26 พฤษภาคม 2562
     4. หัวหน้าการตลาด ประจำสาขาพิษณุโลก 26 พฤษภาคม 2562
     5. Webmaster 26 พฤษภาคม 2562
     6. Social Media Admin 26 พฤษภาคม 2562
     7. พนักงานขาย ประจำสาขาปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา บางปะกง ชลบุรี พิษณุโลก 26 พฤษภาคม 2562
     8. หัวหน้าบัญชี 26 พฤษภาคม 2562
     9. ช่างเทคนิค ประจำสาขา ปทุมธานี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา บางปะกง ชลบุรี พิษณุโลก 26 พฤษภาคม 2562