บริษัทอเมริกัน มอเตอร์ส จำกัด
จำหน่ายรถยนต์
145 หมู่ 25 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
053-701400 - 3 ต่อ 418,084-365-7788 (ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล)
053-153450
ตำแหน่งงานของ บริษัทอเมริกัน มอเตอร์ส จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการแผนกขาย 21 มีนาคม 2562
     2. ที่ปรึกษาการขาย 21 มีนาคม 2562
     3. ผู้จัดการการตลาด และส่งเสริมการตลาด 21 มีนาคม 2562
     4. ช่างศูนย์บริการ 21 มีนาคม 2562
     5. พนักงานการตลาด 21 มีนาคม 2562
     6. พนักงานบัญชี 21 มีนาคม 2562
     7. ผู้จัดการแผนกบัญชี 21 มีนาคม 2562