บริษัทอเมริกัน มอเตอร์ส จำกัด
จำหน่ายรถยนต์
145 หมู่ 25 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
053-701400 - 3 ต่อ 418,084-365-7788 (ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล)
053-153450
ตำแหน่งงานของ บริษัทอเมริกัน มอเตอร์ส จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการแผนกขาย 25 มิถุนายน 2562
     2. ที่ปรึกษาการขาย 25 มิถุนายน 2562
     3. ผู้จัดการการตลาด และส่งเสริมการตลาด 25 มิถุนายน 2562
     4. ช่างศูนย์บริการ 25 มิถุนายน 2562
     5. พนักงานการตลาด 25 มิถุนายน 2562
     6. พนักงานบัญชี 25 มิถุนายน 2562
     7. ผู้จัดการแผนกบัญชี 25 มิถุนายน 2562