บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โจนส์ แลง ลาซาลล์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เป็นบริษัทมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ นำเสนอบริการที่ครบวงจรโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกแก่ลูกค้าที่ต้องการคุณค่าสูงสุดจากการเป็นเจ้าของการใช้ประโยชน์หรือการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ยังเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในธุรกิจการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการทั่วโลกคิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 426 ล้านตารางเมตร

ในประเทศไทยเรามีการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในภูเก็ต กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ขณะนี้กำลังต้องการบุคลากรประจำหน่วยงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก

สวัสดิการ!!
- เครื่องแบบพนักงาน
- ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา (โอที)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีอย่างน้อย 10 วัน/ปี
- โบนัส
- การฝึกอบรมและการพัฒนา
- โอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02-6246400
02-6796517
ตำแหน่งงานของ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Space Planner 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. Project Manager 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. ช่างเทคนิคประจำอาคาร 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. Customer Relation 24 กุมภาพันธ์ 2562
     8. วิศวกรประจำอาคาร 24 กุมภาพันธ์ 2562
     9. Accountant 24 กุมภาพันธ์ 2562
     10. ธุรการ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     11. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     12. (หัวหน้า)ช่างประจำอาคาร 24 กุมภาพันธ์ 2562
     13. ผู้ดูแลอาคาร / ผู้ช่วยผู้ดูแลอาคาร 24 กุมภาพันธ์ 2562
     14. ผู้จัดการอาคาร 24 กุมภาพันธ์ 2562
     15. Safety Officer (เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย) 24 กุมภาพันธ์ 2562