The Brilliant Palace (บริษัท เอสทีเค บริลเลี่ยนท์ เทรดส์ กรุ๊ป จำกัด)
โรงแรม เป็นที่พักสำหรับ เฉพาะสตรีเท่านั้น
1812-1814 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
02-7229146-7
02-7229369
ตำแหน่งงานของ The Brilliant Palace (บริษัท เอสทีเค บริลเลี่ยนท์ เทรดส์ กรุ๊ป จำกัด) 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการภัตตาคาร 07 เมษายน 2563
     2. ผู้จัดการโรงแรม 07 เมษายน 2563
     3. hotel manager ผู้จัดการโรงแรม 07 เมษายน 2563
     4. แม่บ้านปูเตียงทำความสะอาดห้องพัก 07 เมษายน 2563
     5. guest service agent 07 เมษายน 2563
     6. พนักงานบัญชี 07 เมษายน 2563
     7. พนักงานรับจองห้องพัก 07 เมษายน 2563
     8. แม่ครัว อาหาร จีน ไทย ยุโรป 07 เมษายน 2563
     9. พนักงานนวดสปา 07 เมษายน 2563
     10. floor super maid 07 เมษายน 2563
     11. แม่บ้านส่วนกลาง 07 เมษายน 2563