บริษัท ช่วงช่าน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมซ่อมแซมอาคารทุกชนิด
9/24 หมู่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
033-013425
ตำแหน่งงานของ บริษัท ช่วงช่าน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดเก็บคลังสินค้า 21 มกราคม 2562
     2. วิศวกรประมาณราคาก่อสร้าง 21 มกราคม 2562
     3. วิศวกรโยธา 21 มกราคม 2562