บริษัท ช่วงช่าน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ต่อเติมซ่อมแซมอาคารทุกชนิด
9/24 หมู่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท ช่วงช่าน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ล่ามแปลภาษาจีน-ไทย 25 มิถุนายน 2562
     2. ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า/ประปา) ประจำโครงการ 25 มิถุนายน 2562
     3. ผู้จัดเก็บคลังสินค้า 25 มิถุนายน 2562
     4. วิศวกรประมาณราคาก่อสร้าง 25 มิถุนายน 2562
     5. วิศวกรโยธา 25 มิถุนายน 2562