บริษัท เอ็นเทล เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท เอ็นเทล เทคโนโลยี่ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้นำเข้าเครื่องปั๊มลมอุตสาหกรรมยี่ห้อ M MANN (เอ็มแมน) ชนิดประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี่ Permanent Magnet Variable Speed Screw Air Compressor.(มอเตอร์ชนิดแกนแม่เหล็กถาวรแบบควบคุมรอบการหมุนในการผลิตแรงดันลมด้วยอินเวอร์เตอร์)ที่นิยมใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมและเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้ากับภาครัฐในการสนับสนุนให้ผู้ปรกอบการโรงงาน ที่ต้องการเปลี่ยนจักรให้เป็นแบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี่เพื่อรองรับ Industry 4.0 ทีกำลังผักดันจากภาครัฐอยู่ในขณะนี้ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมระบบลมอัดทั้งระบบอีกมากมาย อีกทั้งยังมีบริการหลังการขายคลอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย
95/2 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
081-6125578
02-0728952
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็นเทล เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างซ่อมปั๊มอุตสาหกรรม ด่วน!!! 20 กุมภาพันธ์ 2563
     2. เจ้าหน้าที่ขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales ) ด่วน!!! 20 กุมภาพันธ์ 2563
     3. Sales Engineer (วิศวกรฝ่ายขาย) ด่วน!!! 20 กุมภาพันธ์ 2563