บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
บริษัทเรา เป็นผู้นำเข้าโดยตรงจากผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย
เคมีอุตสาหกรรม และ solvent ที่ได้รับความน่าเชื่อถือมานานกว่า 40 ปี
ซึ่งกำลังขยายตัวทางธุรกิจ มีความต้องการรับบุคลากรรุ่นใหม่ไฟแรงจำนวนมาก ที่รักความก้าวหน้า ใฝ่หาความรู้ ขยันและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จที่พร้อมจะเติบโตไปกับเรา เรามีระบบการสอนงานและหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
เลขที่ 82/80 ซอยเอกมัย22(นวลน้อย) ถนนสุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
02-715-0897-9
02-715-0908
ตำแหน่งงานของ บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด 19 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. IT Support / Helpdesk (ระดับ Juior) 26 มีนาคม 2562
     2. lab เคมี/เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (ห้วยโป่ง จ.ระยอง) 26 มีนาคม 2562
     3. import&export 26 มีนาคม 2562
     4. chemical buyer 26 มีนาคม 2562
     5. technical chemical sourcing 26 มีนาคม 2562
     6. chemical purchasing 26 มีนาคม 2562
     7. ผู้ช่วยหัวหน้าเคมี (งานต่างประเทศ) 26 มีนาคม 2562
     8. บัญชีการเงิน 26 มีนาคม 2562
     9. lab เคมี/เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี) 26 มีนาคม 2562
     10. Logistic 26 มีนาคม 2562
     11. Service -ธุรการประสานงานขาย 26 มีนาคม 2562
     12. เจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เคมี ( freelance /สามารถทำที่บ้านได้) 26 มีนาคม 2562
     13. IT Support (ระดับ Senior) 26 มีนาคม 2562
     14. Product Sourcing & Business Development 26 มีนาคม 2562
     15. เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการเคมี (ระยอง) 26 มีนาคม 2562
     16. Chemistry Specialist / นักเคมี (ระยอง) 26 มีนาคม 2562
     17. โปรแกรมเมอร์ 26 มีนาคม 2562
     18. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี (บางเสาธง สมุทรปราการ) 26 มีนาคม 2562
     19. วิศวกรโรงงาน (ระยอง) 26 มีนาคม 2562