บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด
เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำหน่ายอะไหล่ครบวงจร

199/19-20 หมู่ 4 ถนนเพิ่มสิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
02-9941223-4
02-9941911
ตำแหน่งงานของ บริษัท โอเชี่ยนแอร์ ซัพพลาย จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าช่าง / ช่างแอร์ (Chief Engineer / Air Conditioner) 02 เมษายน 2563
     2. สมุห์บัญชี (Accountant) 02 เมษายน 2563
     3. เด็กฝึกงาน 02 เมษายน 2563
     4. โฟร์แมนคุมงาน (Forman) 02 เมษายน 2563
     5. วิศวกรไฟฟ้า / เครื่องกล (Electrical Engineer / Mechanical Engineer) 02 เมษายน 2563
     6. หัวหน้าช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 02 เมษายน 2563
     7. พนักงานล้างเครื่องปรับอากาศ 02 เมษายน 2563
     8. ช่างไฟฟ้า 02 เมษายน 2563
     9. วิศวกรเขียนแบบ 02 เมษายน 2563
     10. ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 02 เมษายน 2563
     11. ช่างแอร์ 02 เมษายน 2563
     12. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 02 เมษายน 2563