ธุรกิจธนาคาร
Direct Sales Marketing ตัวแทนขายอิสระ ไม่ต้องเข้าพบลูกค้า
- แนะนำและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์กับลูกค้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล และให้บริการ โดยมีกลุ่มลูกค้าให้
- ไม่ขายประกัน สามารถทำเป็นงานเสริม ผลตอบแทนสูง

15 อาคารเซ็นจูรี่ ชั้น 7 แขวงถนนพญาไท เขตราขเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
097-998-9634
ตำแหน่งงานของ ธุรกิจธนาคาร 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สินเชื่อบุคคล CIMB/Direct Sales /DSE 26 พฤษภาคม 2562