โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย
โรงพยาบาลเอกชน
710 ซอยพรหมดำริห์ ถนนประจักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
042-421412-4
042-421415
ตำแหน่งงานของ โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานห้องครัว (โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย) 19 มิถุนายน 2562
     2. พยาบาลวิชาชีพ Nursery (NICU) 19 มิถุนายน 2562
     3. แม่บ้านประจำโรงพยาบาล ( สนใจสมัครโทร 042-421412 ถึง 14 ) 19 มิถุนายน 2562
     4. ผู้ช่วยพยาบาล 19 มิถุนายน 2562
     5. ลูกค้าสัมพันธ์ ( สามารถทำงานเป็นกะได้ ) 19 มิถุนายน 2562
     6. เภสัชกร 19 มิถุนายน 2562
     7. พนักงานซักรีดในโรงพยาบาล ( เพศหญิง ) 19 มิถุนายน 2562
     8. พนักงานห้องครัว (โรงพยาบาล) สนใจสมัครงานโทร 042-421-412 19 มิถุนายน 2562
     9. การเงิน ( เพศหญิง ) 19 มิถุนายน 2562
     10. พนักงานขับรถ (จ.หนองคาย) 19 มิถุนายน 2562