บริษัท ฮากกา คอร์ปอเรชั่น จำกัด(HAKKA CORPORATION)
ทำวีดีโอลงยูทูป และ สื่อทุกอย่างผ่านอินเตอร์เน็ต
36/159 หมู่บ้านจัดสรร RK Biz Center มอเตอร์เวย์ แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
063-189-6444
ตำแหน่งงานของ บริษัท ฮากกา คอร์ปอเรชั่น จำกัด(HAKKA CORPORATION) 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถผู้บริหาร 16 กรกฎาคม 2562
     2. กราฟฟิก ดีไซน์ /มัลติมีเดีย (ด่วน) 16 กรกฎาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/Admin/PR 16 กรกฎาคม 2562
     4. Assistant Chief Operating Officer. 16 กรกฎาคม 2562
     5. Account Executive (AE) 16 กรกฎาคม 2562
     6. กราฟฟิกส์ดีไซน์ 16 กรกฎาคม 2562
     7. เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน) 16 กรกฎาคม 2562
     8. ครูสอนภาษาอังกฤษ 16 กรกฎาคม 2562
     9. Assistant of CEO (ภาษาอังกฤษ) 16 กรกฎาคม 2562
     10. เลขานุการ Secretary 16 กรกฎาคม 2562
     11. รับสมัครคนแปล ภาษาเกาหลี 16 กรกฎาคม 2562
     12. รับสมัครด่วน video editor และ director of photography 16 กรกฎาคม 2562
     13. Mcpost 16 กรกฎาคม 2562
     14. Assistant 16 กรกฎาคม 2562
     15. Editorfirmer 16 กรกฎาคม 2562