ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุ กรุ๊ป
ซ่อมบำรุง บริการหลังการขาย ติดตั้ง ระบบงาน ไฟฟ้าสื่อสาร
เลขที่ 28 ซอยราษฎร์อุทิศ 9 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
091-225-4879
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุ กรุ๊ป 21 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. การเงิน 17 กุมภาพันธ์ 2562
     2. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 17 กุมภาพันธ์ 2562
     3. call center และ หัวหน้างาน call center 17 กุมภาพันธ์ 2562
     4. ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง 17 กุมภาพันธ์ 2562
     5. ช่าง ติดตั้ง ตู้สาขา และ ซ่อมระบบสายสัญญาณ 17 กุมภาพันธ์ 2562
     6. ธุรการ / ประสานงาน / คีย์ข้อมูล 17 กุมภาพันธ์ 2562
     7. เลขาประจำผู้บริหาร 17 กุมภาพันธ์ 2562
     8. คีย์ข้อมูล 17 กุมภาพันธ์ 2562
     9. ช่างซ่อม ไฟฟ้า สื่อสาร นอกสถานที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
     10. ช่างไฟฟ้า และ ช่างบริการด่วน 17 กุมภาพันธ์ 2562
     11. ธุรการประจำสำนักงาน 17 กุมภาพันธ์ 2562
     12. ธุรการงานซ่อมแซม ประสานงานช่าง 17 กุมภาพันธ์ 2562
     13. การเงิน 17 กุมภาพันธ์ 2562
     14. หัวหน้างาน ประสานงานฝ่ายซ่อมบำรุง 17 กุมภาพันธ์ 2562
     15. Call Center คีย์ข้อมูล ประสานงาน 17 กุมภาพันธ์ 2562
     16. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 17 กุมภาพันธ์ 2562
     17. ช่างไฟฟ้า สื่อสาร 17 กุมภาพันธ์ 2562
     18. ช่างก่อสร้าง 17 กุมภาพันธ์ 2562
     19. งานบัญชีการเงิน 17 กุมภาพันธ์ 2562
     20. ธุรการประสานซ่อมบำรุง 17 กุมภาพันธ์ 2562
     21. โฟร์แมน ผู้ควบคุมงาน 17 กุมภาพันธ์ 2562