บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด
งานรับเหมา,งานบริการ,งานดูแลไฟฟ้า
เลขที่ 307/223 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
02-868-6654
02-868-6543
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด 22 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้รับเหมางานระบบ 24 เมษายน 2562
     2. หัวหน้าช่างเทคนิค ประจำสาขาเชียงใหม่ 24 เมษายน 2562
     3. วิศวกรโยธา 24 เมษายน 2562
     4. พนักงานบัญชี ประจำสาขาพัทยา 24 เมษายน 2562
     5. วิศวกรบริหารโครงการ(Site Engineer) 24 เมษายน 2562
     6. คลังสินค้า-สโตร์ 24 เมษายน 2562
     7. วิศวกรออกแบบและประเมินราคา 24 เมษายน 2562
     8. ช่างแอร์ (ประจำโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลราชวิถี) 24 เมษายน 2562
     9. วิศวกรเครื่องกล 24 เมษายน 2562
     10. วิศวกรไฟฟ้า 24 เมษายน 2562
     11. วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ด่วน) 24 เมษายน 2562
     12. ช่างดูแลสระว่ายน้ำ(กรุงเทพและพัทยา)ด่วน 24 เมษายน 2562
     13. Sales Representative สาขาพัทยา 24 เมษายน 2562
     14. Sales Representative กรุงเทพ 24 เมษายน 2562
     15. นักปฏิบัติการเคมี/สิ่งแวดล้อม(มีประสบการณ์) ด่วน 24 เมษายน 2562
     16. เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล 24 เมษายน 2562
     17. ช่างไฟฟ้า 24 เมษายน 2562
     18. พนักงานบัญชี (สำนักงานใหญ่) ด่วน 24 เมษายน 2562
     19. พนักงานขับรถส่งของ (4-6ล้อขึนไป) 24 เมษายน 2562
     20. Sales Representative สำนักงานใหญ่ 24 เมษายน 2562
     21. ช่างเทคนิคไฟฟ้า หรือช่างแอร์คอนดิชั่นเนอร์ (ด่วน) 24 เมษายน 2562
     22. พนักงานทั่วไปประจำสาขาภูเก็ต 24 เมษายน 2562