บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด
งานรับเหมา,งานบริการ,งานดูแลไฟฟ้า
เลขที่ 307/223 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
02-868-6654
02-868-6543
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด 19 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้รับเหมางานระบบ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. หัวหน้าช่างเทคนิค ประจำสาขาเชียงใหม่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. วิศวกรโยธา 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. พนักงานบัญชี ประจำสาขาพัทยา 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. วิศวกรประจำโครงการ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. พนักงานบัญชี ประจำสาขาเชียงใหม่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. คลังสินค้า-สโตร์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     8. ช่างเทคนิค แอร์ (ประจำโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลราชวิถี) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     9. วิศวกรเครื่องกล 24 กุมภาพันธ์ 2562
     10. วิศวกรไฟฟ้า 24 กุมภาพันธ์ 2562
     11. วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ด่วน) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     12. พนักงานทั่วไป สาขาเชียงใหม่ (ด่วน) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     13. ช่างเทคนิค ประจำสาขาเชียงใหม่ (ด่วน) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     14. ช่างดูแลสระว่ายน้ำ(กรุงเทพและพัทยา)ด่วน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     15. Sales Representative สาขาพัทยา 24 กุมภาพันธ์ 2562
     16. นักปฏิบัติการเคมี/สิ่งแวดล้อม(มีประสบการณ์) ด่วน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     17. ช่างไฟฟ้า 24 กุมภาพันธ์ 2562
     18. Sales Representative สำนักงานใหญ่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     19. ช่างเทคนิคไฟฟ้า หรือช่างแอร์คอนดิชั่นเนอร์ (ด่วน) 24 กุมภาพันธ์ 2562