ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.เอส.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์
ออกแบบ ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้า ระบบ ปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล
ในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 1 ซอยสามัคคี 53 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
02-575-0985-6
02-575-0988
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.เอส.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชี ธุรการ 19 กรกฎาคม 2562
     2. พนักงานเขียนแบบ/AutoCad 19 กรกฎาคม 2562
     3. ช่างผู้ควบคุมงาน ไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล 19 กรกฎาคม 2562
     4. วิศวกรเครื่องกล 19 กรกฎาคม 2562
     5. วิศวกรไฟฟ้า 19 กรกฎาคม 2562