บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด
เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ ในวงการธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พีวีซีและอลูมิเนียม เพื่อการตกแต่งและก่อสร้าง

300,302,304 ซอยอ่อนนุช 25 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
02-3328030-1# 136, 098-2497740
02-3328030-1 # 110-112
ตำแหน่งงานของ บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้รับเหมาติดตั้งพื้นวัสดุทดแทนไม้ 19 ธันวาคม 2561
     2. เจ้าหน้าที่ขายโครงการ/Sale 19 ธันวาคม 2561
     3. โฟร์แมน / ช่างเชื่อม-ช่างประกอบ 19 ธันวาคม 2561
     4. พนักงานขายประจำโฮมโปรขอนแก่น และจังหวัดอื่นทั่วประเทศ(PC) 19 ธันวาคม 2561
     5. เจ้าหน้าที่ขายกรุงเทพและต่างจังหวัด (ด่วน) 19 ธันวาคม 2561