บริษัท ทอร์ค จำกัด
ผลิตอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน
51/4 หมู่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
033 050470, 091 4065245 , 091 8021106
033 050474
ตำแหน่งงานของ บริษัท ทอร์ค จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 27 พฤษภาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่บัญชี 27 พฤษภาคม 2562
     3. วิศวกรโรงงาน 27 พฤษภาคม 2562