บริษัท ทอร์ค จำกัด
ผลิตอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน
51/4 หมู่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
033 050470, 091 4065245 , 091 8021106
033 050474
ตำแหน่งงานของ บริษัท ทอร์ค จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรโรงงาน 04 เมษายน 2563