บริษัท กิฟฟารีน บิวตี้ แอนด์ เฮลท์ คลินิกเวชกรรม จำกัด
คลินิกเวชกรรม
17 ซอยอาคารพิบูลย์วัฒนา ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
02-6184122, 02-6184110
02-6184110
ตำแหน่งงานของ บริษัท กิฟฟารีน บิวตี้ แอนด์ เฮลท์ คลินิกเวชกรรม จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/Therapist 26 พฤษภาคม 2562