โรงงานถั่วงอกไผ่คู่และราชบุรีแดรี่ฟาร์ม
ฟาร์มโคนม ฟาร์มถั่วงอก
30/2 หมู่ 2 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
080-805-7298
ตำแหน่งงานของ โรงงานถั่วงอกไผ่คู่และราชบุรีแดรี่ฟาร์ม 20 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 26 พฤษภาคม 2562
     2. หัวหน้าฝ่ายการเงิน 26 พฤษภาคม 2562
     3. หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด 26 พฤษภาคม 2562
     4. วิศวกรโยธา 26 พฤษภาคม 2562
     5. สัตวบาลฟาร์ม 26 พฤษภาคม 2562
     6. ผู้จัดการฟาร์ม 26 พฤษภาคม 2562
     7. สัตวแพทย์ 26 พฤษภาคม 2562
     8. ช่างซ่อมบำรุง 26 พฤษภาคม 2562
     9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด ( ด่วนมาก ) ********ขยายธุรกิจ******** 26 พฤษภาคม 2562
     10. หัวหน้าแผนกขนส่ง 26 พฤษภาคม 2562
     11. หัวหน้าฝ่ายขาย/การตลาด 26 พฤษภาคม 2562
     12. เจ้าหน้าที่ บัญชี/การเงิน 26 พฤษภาคม 2562
     13. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการผลิต 26 พฤษภาคม 2562
     14. ช่างยนต์ ซ่อมบำรุงรถ 10 ล้อ 6 ล้อ และรถอื่นๆ 26 พฤษภาคม 2562
     15. ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์มโคนม 26 พฤษภาคม 2562
     16. หัวหน้าแผนกบุคคล ( โรงงานถั่วงอก ) 26 พฤษภาคม 2562
     17. หัวหน้างานฝ่ายภาคการผลิต ( ถั่วงอก ) 26 พฤษภาคม 2562
     18. หัวหน้า สัตวบาล ( โคนม ) 26 พฤษภาคม 2562
     19. สัตวบาล โคนม 26 พฤษภาคม 2562
     20. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม/ซ่อมบำรุง 26 พฤษภาคม 2562