บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
ให้บริการรักษาพยาบาล
80 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-7692000
02-3813582
ตำแหน่งงานของ บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด 37 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     26. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา 26 พฤษภาคม 2562
     27. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน 26 พฤษภาคม 2562
     28. แคชเชียร์ (สามารถทำงานเป็นกะได้) 26 พฤษภาคม 2562
     29. กุมารแพทย์ 26 พฤษภาคม 2562
     30. พนักงานรับแลกบัตรที่จอดรถ 26 พฤษภาคม 2562
     31. พนักงานประกอบอาหาร 26 พฤษภาคม 2562
     32. ช่างซ่อมบำรุง 26 พฤษภาคม 2562
     33. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 26 พฤษภาคม 2562
     34. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (Sale) 26 พฤษภาคม 2562
     35. พนักงานเข็นเปลผู้ป่วย 26 พฤษภาคม 2562
     36. พนักงานทำความสะอาด 26 พฤษภาคม 2562
     37. พนักงานซักรีด 26 พฤษภาคม 2562
     38. พนักงานสโตร์ 26 พฤษภาคม 2562
     39. เจ้าหน้าที่บัญชี 26 พฤษภาคม 2562
     40. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 26 พฤษภาคม 2562