บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
ให้บริการรักษาพยาบาล
80 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-7692000
02-3813582
ตำแหน่งงานของ บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด 37 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างศิลป์ 25 พฤษภาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่ศู่นย์เคลม 25 พฤษภาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ ( ม.6 , ปวช. , ปวส.) 25 พฤษภาคม 2563
     4. พยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์) 25 พฤษภาคม 2563
     5. ครูพี่เลี้ยง (จบหลักสูตร PN) 25 พฤษภาคม 2563
     6. ครูพี่เลี้ยง (จบหลักสูตร PN) 25 พฤษภาคม 2563
     7. พี่เลี้ยงเด็ก 25 พฤษภาคม 2563
     8. พนักงานทำความสะอาด ประจำแผนกห้อง LAB 25 พฤษภาคม 2563
     9. พนักงาน Scan เอกสาร (OPD Card) 25 พฤษภาคม 2563
     10. พนักงานผู้ช่วย (NA) , ผู้ช่วยพยาบาล (PN) 25 พฤษภาคม 2563
     11. นักสุขศึกษา ประจำโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 (บางนา) 25 พฤษภาคม 2563
     12. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 25 พฤษภาคม 2563
     13. พนักงานสโตร์ 25 พฤษภาคม 2563
     14. UR NURSE 25 พฤษภาคม 2563
     15. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 25 พฤษภาคม 2563
     16. ผู้พิการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) 25 พฤษภาคม 2563
     17. เภสัชกรประจำคลินิก (สาขาอ่อนนุช, อโศก, สาทร, เดอะช็อปปส์แกรนด์พระราม 9, ตลาดยิ่งเจริญ) 25 พฤษภาคม 2563
     18. นักสุขศึกษาประจำคลินิก(สาขาสุขุมวิท 56,สุขุมวิท 93,อ่อนนุช,อโศก,สาทร,ชุมชน70ไร่,เดอะช็อปปส์แกรนด์ พระราม9,ตลาดยิ่งเจริญ) 25 พฤษภาคม 2563
     19. พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก (สาขาชุมชน 70 ไร่, อโศก , สุขุมวิท 56 , ตลาดยิ่งเจริญ , เดอะช็อปปส์แกรนด์ พระราม 9) 25 พฤษภาคม 2563
     20. นักรังสีเทคนิค 25 พฤษภาคม 2563
     21. พนักงานเสิร์ฟอาหาร 25 พฤษภาคม 2563
     22. เภสัชกร 25 พฤษภาคม 2563
     23. พนักงานเวชระเบียน 25 พฤษภาคม 2563
     24. เจ้าหน้าที่ศูนย์เคลม (สามารถทำงานเป็นกะได้) 25 พฤษภาคม 2563
     25. นักสุขศึกษา 25 พฤษภาคม 2563