บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
ให้บริการรักษาพยาบาล
80 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-7692000
02-3813582
ตำแหน่งงานของ บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด 37 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้พิการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) 18 กรกฎาคม 2562
     2. ช่างศิลป์ 18 กรกฎาคม 2562
     3. Graphic Design 18 กรกฎาคม 2562
     4. เภสัชกรประจำคลินิก (สาขาอ่อนนุช, อโศก, สาทร, เดอะช็อปปส์แกรนด์พระราม 9, ตลาดยิ่งเจริญ) 18 กรกฎาคม 2562
     5. นักสุขศึกษาประจำคลินิก(สาขาสุขุมวิท 56,สุขุมวิท 93,อ่อนนุช,อโศก,สาทร,ชุมชน70ไร่,เดอะช็อปปส์แกรนด์ พระราม9,ตลาดยิ่งเจริญ) 18 กรกฎาคม 2562
     6. พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก (สาขาชุมชน 70 ไร่, อโศก , สุขุมวิท 56 , ตลาดยิ่งเจริญ , เดอะช็อปปส์แกรนด์ พระราม 9) 18 กรกฎาคม 2562
     7. นักจิตวิทยา 18 กรกฎาคม 2562
     8. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 18 กรกฎาคม 2562
     9. พนักงานเขนเปลผู้ป่วย 18 กรกฎาคม 2562
     10. Marketing officer 18 กรกฎาคม 2562
     11. ช่างเสริมสวย 18 กรกฎาคม 2562
     12. วิศวกร 18 กรกฎาคม 2562
     13. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน 18 กรกฎาคม 2562
     14. พนักงานรับโทรศัพท์ (สือสารภาษาอังกฤษได้) 18 กรกฎาคม 2562
     15. หัวหน้าแผนกบัญชี 18 กรกฎาคม 2562
     16. เจ้าหน้าที่ support คอมพิวเตอร์ 18 กรกฎาคม 2562
     17. นักรังสีเทคนิค 18 กรกฎาคม 2562
     18. พนักงานเสิร์ฟอาหาร 18 กรกฎาคม 2562
     19. พนักงานรับโทรศัพท์ (สือสารภาษาอังกฤษได้) 18 กรกฎาคม 2562
     20. เภสัชกร 18 กรกฎาคม 2562
     21. พนักงานเวชระเบียน 18 กรกฎาคม 2562
     22. เจ้าหน้าที่คนไข้สัมพันธ์ 18 กรกฎาคม 2562
     23. พนักงานรับแลกบัตรเข้าออกที่จอดรูป 18 กรกฎาคม 2562
     24. เจ้าหน้าที่ศูนย์เคลม (สามารถทำงานเป็นกะได้) 18 กรกฎาคม 2562
     25. นักสุขศึกษา 18 กรกฎาคม 2562