บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
ให้บริการรักษาพยาบาล
80 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-7692000
02-3813582
ตำแหน่งงานของ บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด 37 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้พิการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) 21 พฤษภาคม 2562
     2. ช่างศิลป์ 21 พฤษภาคม 2562
     3. Graphic Design 21 พฤษภาคม 2562
     4. เภสัชกรประจำคลินิก (สาขาอ่อนนุช, อโศก, สาทร, เดอะช็อปปส์แกรนด์พระราม 9, ตลาดยิ่งเจริญ) 21 พฤษภาคม 2562
     5. นักสุขศึกษาประจำคลินิก(สาขาสุขุมวิท 56,สุขุมวิท 93,อ่อนนุช,อโศก,สาทร,ชุมชน70ไร่,เดอะช็อปปส์แกรนด์ พระราม9,ตลาดยิ่งเจริญ) 21 พฤษภาคม 2562
     6. พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก (สาขาชุมชน 70 ไร่, อโศก , สุขุมวิท 56 , ตลาดยิ่งเจริญ , เดอะช็อปปส์แกรนด์ พระราม 9) 21 พฤษภาคม 2562
     7. นักจิตวิทยา 21 พฤษภาคม 2562
     8. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 21 พฤษภาคม 2562
     9. พนักงานเขนเปลผู้ป่วย 21 พฤษภาคม 2562
     10. Marketing officer 21 พฤษภาคม 2562
     11. ช่างเสริมสวย 21 พฤษภาคม 2562
     12. วิศวกร 21 พฤษภาคม 2562
     13. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน 21 พฤษภาคม 2562
     14. พนักงานรับโทรศัพท์ (สือสารภาษาอังกฤษได้) 21 พฤษภาคม 2562
     15. หัวหน้าแผนกบัญชี 21 พฤษภาคม 2562
     16. เจ้าหน้าที่ support คอมพิวเตอร์ 21 พฤษภาคม 2562
     17. นักรังสีเทคนิค 21 พฤษภาคม 2562
     18. พนักงานเสิร์ฟอาหาร 21 พฤษภาคม 2562
     19. พนักงานรับโทรศัพท์ (สือสารภาษาอังกฤษได้) 21 พฤษภาคม 2562
     20. เภสัชกร 21 พฤษภาคม 2562
     21. พนักงานเวชระเบียน 21 พฤษภาคม 2562
     22. เจ้าหน้าที่คนไข้สัมพันธ์ 21 พฤษภาคม 2562
     23. พนักงานรับแลกบัตรเข้าออกที่จอดรูป 21 พฤษภาคม 2562
     24. เจ้าหน้าที่ศูนย์เคลม (สามารถทำงานเป็นกะได้) 21 พฤษภาคม 2562
     25. นักสุขศึกษา 21 พฤษภาคม 2562