บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
ให้บริการรักษาพยาบาล
80 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-7692000
02-3813582
ตำแหน่งงานของ บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด 40 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้พิการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) 25 มิถุนายน 2562
     2. ช่างศิลป์ 25 มิถุนายน 2562
     3. Graphic Design 25 มิถุนายน 2562
     4. เภสัชกรประจำคลินิก (สาขาอ่อนนุช, อโศก, สาทร, เดอะช็อปปส์แกรนด์พระราม 9, ตลาดยิ่งเจริญ) 25 มิถุนายน 2562
     5. นักสุขศึกษาประจำคลินิก(สาขาสุขุมวิท 56,สุขุมวิท 93,อ่อนนุช,อโศก,สาทร,ชุมชน70ไร่,เดอะช็อปปส์แกรนด์ พระราม9,ตลาดยิ่งเจริญ) 25 มิถุนายน 2562
     6. พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก (สาขาชุมชน 70 ไร่, อโศก , สุขุมวิท 56 , ตลาดยิ่งเจริญ , เดอะช็อปปส์แกรนด์ พระราม 9) 25 มิถุนายน 2562
     7. นักจิตวิทยา 25 มิถุนายน 2562
     8. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 25 มิถุนายน 2562
     9. พนักงานเขนเปลผู้ป่วย 25 มิถุนายน 2562
     10. Marketing officer 25 มิถุนายน 2562
     11. ช่างเสริมสวย 25 มิถุนายน 2562
     12. วิศวกร 25 มิถุนายน 2562
     13. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน 25 มิถุนายน 2562
     14. พนักงานรับโทรศัพท์ (สือสารภาษาอังกฤษได้) 25 มิถุนายน 2562
     15. หัวหน้าแผนกบัญชี 25 มิถุนายน 2562
     16. เจ้าหน้าที่ support คอมพิวเตอร์ 25 มิถุนายน 2562
     17. นักรังสีเทคนิค 25 มิถุนายน 2562
     18. พนักงานเสิร์ฟอาหาร 25 มิถุนายน 2562
     19. พนักงานรับโทรศัพท์ (สือสารภาษาอังกฤษได้) 25 มิถุนายน 2562
     20. เภสัชกร 25 มิถุนายน 2562
     21. พนักงานเวชระเบียน 25 มิถุนายน 2562
     22. เจ้าหน้าที่คนไข้สัมพันธ์ 25 มิถุนายน 2562
     23. พนักงานรับแลกบัตรเข้าออกที่จอดรูป 25 มิถุนายน 2562
     24. เจ้าหน้าที่ศูนย์เคลม (สามารถทำงานเป็นกะได้) 25 มิถุนายน 2562
     25. นักสุขศึกษา 25 มิถุนายน 2562