บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
ให้บริการรักษาพยาบาล
80 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-7692000
02-3813582
ตำแหน่งงานของ บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด 37 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เภสัชกรประจำคลินิก (สาขาอ่อนนุช, อโศก, สาทร, เดอะช็อปปส์แกรนด์พระราม 9, ตลาดยิ่งเจริญ) 24 เมษายน 2562
     2. นักสุขศึกษาประจำคลินิก(สาขาสุขุมวิท 56,สุขุมวิท 93,อ่อนนุช,อโศก,สาทร,ชุมชน70ไร่,เดอะช็อปปส์แกรนด์ พระราม9,ตลาดยิ่งเจริญ) 24 เมษายน 2562
     3. พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก (สาขาชุมชน 70 ไร่, อโศก , สุขุมวิท 56 , ตลาดยิ่งเจริญ , เดอะช็อปปส์แกรนด์ พระราม 9) 24 เมษายน 2562
     4. นักจิตวิทยา 24 เมษายน 2562
     5. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 24 เมษายน 2562
     6. พนักงานเขนเปลผู้ป่วย 24 เมษายน 2562
     7. Marketing officer 24 เมษายน 2562
     8. ช่างเสริมสวย 24 เมษายน 2562
     9. วิศวกร 24 เมษายน 2562
     10. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน 24 เมษายน 2562
     11. พนักงานรับโทรศัพท์ (สือสารภาษาอังกฤษได้) 24 เมษายน 2562
     12. หัวหน้าแผนกบัญชี 24 เมษายน 2562
     13. เจ้าหน้าที่ support คอมพิวเตอร์ 24 เมษายน 2562
     14. นักรังสีเทคนิค 24 เมษายน 2562
     15. พนักงานเสิร์ฟอาหาร 24 เมษายน 2562
     16. พนักงานรับโทรศัพท์ (สือสารภาษาอังกฤษได้) 24 เมษายน 2562
     17. เภสัชกร 24 เมษายน 2562
     18. พนักงานเวชระเบียน 24 เมษายน 2562
     19. เจ้าหน้าที่คนไข้สัมพันธ์ 24 เมษายน 2562
     20. พนักงานรับแลกบัตรเข้าออกที่จอดรูป 24 เมษายน 2562
     21. เจ้าหน้าที่ศูนย์เคลม (สามารถทำงานเป็นกะได้) 24 เมษายน 2562
     22. นักสุขศึกษา 24 เมษายน 2562
     23. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา 24 เมษายน 2562
     24. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน 24 เมษายน 2562
     25. แคชเชียร์ (สามารถทำงานเป็นกะได้) 24 เมษายน 2562