บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
ให้บริการรักษาพยาบาล
80 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-7692000
02-3813582
ตำแหน่งงานของ บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด 32 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานเขนเปลผู้ป่วย 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. Marketing officer 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. ช่างเสริมสวย 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. วิศวกร 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. พนักงานรับโทรศัพท์ (สือสารภาษาอังกฤษได้) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. หัวหน้าแผนกบัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2562
     8. เจ้าหน้าที่ support คอมพิวเตอร์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     9. นักรังสีเทคนิค 24 กุมภาพันธ์ 2562
     10. พนักงานเสิร์ฟอาหาร 24 กุมภาพันธ์ 2562
     11. พนักงานรับโทรศัพท์ (สือสารภาษาอังกฤษได้) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     12. เภสัชกร 24 กุมภาพันธ์ 2562
     13. พนักงานเวชระเบียน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     14. เจ้าหน้าที่คนไข้สัมพันธ์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     15. พนักงานรับแลกบัตรเข้าออกที่จอดรูป 24 กุมภาพันธ์ 2562
     16. เจ้าหน้าที่ศูนย์เคลม (สามารถทำงานเป็นกะได้) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     17. นักสุขศึกษา 24 กุมภาพันธ์ 2562
     18. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา 24 กุมภาพันธ์ 2562
     19. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     20. แคชเชียร์ (สามารถทำงานเป็นกะได้) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     21. กุมารแพทย์ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     22. พนักงานรับแลกบัตรที่จอดรถ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     23. พนักงานประกอบอาหาร 24 กุมภาพันธ์ 2562
     24. ช่างซ่อมบำรุง 24 กุมภาพันธ์ 2562
     25. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 24 กุมภาพันธ์ 2562