บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
ให้บริการรักษาพยาบาล
80 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-7692000
02-3813582
ตำแหน่งงานของ บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด 65 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ครูพี่เลี้ยง (ป.ตรี สาขาสุขศึกษา , ผู้ช่วยพยาบาล (PN) ) 27 กุมภาพันธ์ 2563
     2. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ ( ม.6 , ปวช. , ปวส.) 27 กุมภาพันธ์ 2563
     3. นักจิตวิทยา 27 กุมภาพันธ์ 2563
     4. พยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์) 27 กุมภาพันธ์ 2563
     5. ครูพี่เลี้ยง (จบหลักสูตร PN) 27 กุมภาพันธ์ 2563
     6. ครูพี่เลี้ยง (จบหลักสูตร PN) 27 กุมภาพันธ์ 2563
     7. พี่เลี้ยงเด็ก 27 กุมภาพันธ์ 2563
     8. ธุรการ (ประจำคลินิกที่สวนเพลิน ถนนพระราม 4 ตรงข้ามช่อง 3) 27 กุมภาพันธ์ 2563
     9. พนักงานทำความสะอาด ประจำแผนกห้อง LAB 27 กุมภาพันธ์ 2563
     10. พนักงาน Scan เอกสาร (OPD Card) 27 กุมภาพันธ์ 2563
     11. พนักงานผู้ช่วย (NA) , ผู้ช่วยพยาบาล (PN) 27 กุมภาพันธ์ 2563
     12. พนักงานรับแลกบัตรจอดรถ (เพศหญิง) 27 กุมภาพันธ์ 2563
     13. หัวหน้าแผนก ER 27 กุมภาพันธ์ 2563
     14. นักสุขศึกษา ประจำโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 (บางนา) 27 กุมภาพันธ์ 2563
     15. เจ้าหน้าที่ Support คอมพิวเตอร์ 27 กุมภาพันธ์ 2563
     16. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 27 กุมภาพันธ์ 2563
     17. พนักงานสโตร์ 27 กุมภาพันธ์ 2563
     18. อาจารย์สอนภาษาไทย 27 กุมภาพันธ์ 2563
     19. UR NURSE 27 กุมภาพันธ์ 2563
     20. ครูอนุบาล 27 กุมภาพันธ์ 2563
     21. นักเทคนิคการแพทย์ (มีใบประกอบวิชาชีพ) 27 กุมภาพันธ์ 2563
     22. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 27 กุมภาพันธ์ 2563
     23. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (เงินเดือน) 27 กุมภาพันธ์ 2563
     24. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (เงินเดือน) 27 กุมภาพันธ์ 2563
     25. นิติกร 27 กุมภาพันธ์ 2563