บริษัท ออการ์นิค จำกัด
จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์
81/6 ม.1 ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
035-740356
ตำแหน่งงานของ บริษัท ออการ์นิค จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานสโตร์ 19 พฤษภาคม 2562
     2. ฝ่ายประสานงานธุรกิจ - Sale Admin 19 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานขาย/Sales ประจำเขตใต้ / ตะวันออก 19 พฤษภาคม 2562
     4. ออกแบบสื่อโฆษณาและIT 19 พฤษภาคม 2562
     5. ช่างยนต์หรือช่างกลโรงงาน 19 พฤษภาคม 2562
     6. บัญชี-การเงิน 19 พฤษภาคม 2562
     7. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - Customer Development 19 พฤษภาคม 2562
     8. ธุรการบัญชี 19 พฤษภาคม 2562