บริษัท โภคินเทรนนิ่ง จำกัด
ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานขายและบริการ
208 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
081-9939079
055-643134
ตำแหน่งงานของ บริษัท โภคินเทรนนิ่ง จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ที่ปรึกษาโครงการออมทรัพย์รายเดือน 20 กรกฎาคม 2562
     2. ที่ปรึกษาวางแผนการเงิน 20 กรกฎาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่ Recruiter 20 กรกฎาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่การตลาด 20 กรกฎาคม 2562