โรงเรียนเสริมทักษะและภาษาภัทชนก (KUMON ซอยมังกร-นาคดี)
สอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
118/1 หมู่ 5 ซอยมังกร-นาคดี ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
086-364-0320
ตำแหน่งงานของ โรงเรียนเสริมทักษะและภาษาภัทชนก (KUMON ซอยมังกร-นาคดี) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์) 22 กรกฎาคม 2562
     2. ครูผู้ช่วย (ภาษาอังกฤษ) 22 กรกฎาคม 2562