โรงเรียนเสริมทักษะและภาษาภัทชนก (KUMON ซอยมังกร-นาคดี)
สอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
118/1 หมู่ 5 ซอยมังกร-นาคดี ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
086-364-0320
ตำแหน่งงานของ โรงเรียนเสริมทักษะและภาษาภัทชนก (KUMON ซอยมังกร-นาคดี) 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ครูผู้ช่วย (ครูธุรการ) 24 กุมภาพันธ์ 2562