ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.พี.ที เทคโนโลยี
บริการรับซ่อมอุปกรณ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ตามโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 169/95 หมู่ที่ 3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
081-921-9303
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.พี.ที เทคโนโลยี 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างเทคนิค (โทร.081-921-9303) 19 มิถุนายน 2562