บริษัท ไทยเปเปอร์คาร์ตอนส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับกระดาษลูกฟูก
เลขที่ 200/2 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
094-4651635,02-433-6888,02-424-3468
02-433-3744
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยเปเปอร์คาร์ตอนส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการการเงิน/บัญชี 20 กุมภาพันธ์ 2563
     2. ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้ากำลัง/เครื่องจักรกล 20 กุมภาพันธ์ 2563
     3. เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน/บัญชี 20 กุมภาพันธ์ 2563
     4. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QA 20 กุมภาพันธ์ 2563
     5. พนักงานขาย (Sale Representative) 20 กุมภาพันธ์ 2563