บริษัท โจวกวาง (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ (ฝาคาปาซิเตอร์)
เลขที่ 15/3/10-1 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
038-846012-3
038-846014
ตำแหน่งงานของ บริษัท โจวกวาง (ไทยแลนด์) จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (โทร.038-846012-3) 19 มิถุนายน 2562
     2. ช่างเชื่อมโลหะ (โทร.038-846012-3) 19 มิถุนายน 2562
     3. ฝ่ายผลิต 19 มิถุนายน 2562
     4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 19 มิถุนายน 2562
     5. QA , QC 19 มิถุนายน 2562
     6. ช่างซ่อมแม่พิมพ์โลหะ (โทร.038-846012-3) 19 มิถุนายน 2562
     7. ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป 19 มิถุนายน 2562
     8. ช่างประจำเครื่องจักร 19 มิถุนายน 2562
     9. เจ้าหน้าที่ QC 19 มิถุนายน 2562