บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490 ทำงานเป็นเสมือนหน่วยงานส่วนหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ อาคารเลขที่ 173 วังลดาวัลย์ ถนนราชสีมาเหนือ เทเวศร์ กรุงเทพฯ และได้ย้ายจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มาดำเนินธุรกิจที่มั่นคงด้วยหลักการ "คุ้มภัยด้วยหลักฐาน บริการด้วยไมตรี" เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 ณ อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร 10200

นอกจากการประกันอัคคีภัยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในระยะแรก ๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายกิจการรับประกันภัยอัคคีภัยทั่วไป รับประกันภัยทางทะเลและขนส่งในปี 2518 และขยายกิจการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี 2521 ซึ่งมีแบบกรมธรรม์ที่สามารถให้ความคุ้มครองอย่างกว้างขวางแก่ทุกประเภทของภัย สำหรับการประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯ ได้เปิดบริการขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
02-670-4444 ต่อ 8368
02-629-4221
ตำแหน่งงานของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 42 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ 19 กุมภาพันธ์ 2562
     2. เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาชลบุรี) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     3. เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     4. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ อินเตอร์ลิงค์ บางนา 19 กุมภาพันธ์ 2562
     5. เจ้าหน้าที่การตลาด (ธุรกิจองค์กร) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     6. เจ้าหน้าที่การตลาด (ธุรกิจตัวแทน) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     7. Senior System Administrator 19 กุมภาพันธ์ 2562
     8. เจ้าหน้าที่นิติกรรม 19 กุมภาพันธ์ 2562
     9. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 19 กุมภาพันธ์ 2562
     10. เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาลำปาง) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     11. Senior Business Analyst 19 กุมภาพันธ์ 2562
     12. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ The Mall (บางกะปิ) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     13. เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาระยอง) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     14. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 19 กุมภาพันธ์ 2562
     15. เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาทุ่งสง) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     16. เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาอยุธยา) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     17. ผู้จัดการการตลาด 19 กุมภาพันธ์ 2562
     18. เจ้าหน้าที่การตลาด (ธุรกิจตัวแทน) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     19. เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ - Call Center Officer 19 กุมภาพันธ์ 2562
     20. เจ้าหน้าที่การตลาดทางโทรศัพท์ - Tele-marketing Officer 19 กุมภาพันธ์ 2562
     21. เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาเชียงใหม่) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     22. เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาลำปาง) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     23. เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำศูนย์บริการ The mall บางกะปิ) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     24. เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขานครปฐม) 19 กุมภาพันธ์ 2562
     25. เจ้าหน้าที่บัญชี 19 กุมภาพันธ์ 2562