บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490 ทำงานเป็นเสมือนหน่วยงานส่วนหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ อาคารเลขที่ 173 วังลดาวัลย์ ถนนราชสีมาเหนือ เทเวศร์ กรุงเทพฯ และได้ย้ายจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มาดำเนินธุรกิจที่มั่นคงด้วยหลักการ "คุ้มภัยด้วยหลักฐาน บริการด้วยไมตรี" เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 ณ อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร 10200

นอกจากการประกันอัคคีภัยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในระยะแรก ๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายกิจการรับประกันภัยอัคคีภัยทั่วไป รับประกันภัยทางทะเลและขนส่งในปี 2518 และขยายกิจการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี 2521 ซึ่งมีแบบกรมธรรม์ที่สามารถให้ความคุ้มครองอย่างกว้างขวางแก่ทุกประเภทของภัย สำหรับการประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯ ได้เปิดบริการขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
1291 ต่อ 8368
02-629-4221
ตำแหน่งงานของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 62 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย พ.ร.บ. (อ.แกลง จ.ระยอง) 19 มิถุนายน 2562
     2. พนักงานขาย พ.ร.บ. (อ.สอยดาว จ.จันทบุรี) 19 มิถุนายน 2562
     3. เจ้าหน้าที่การตลาด สาขานครราชสีมา 19 มิถุนายน 2562
     4. เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสาขาชุมพร 19 มิถุนายน 2562
     5. เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาอุดรธานี) 19 มิถุนายน 2562
     6. เจ้าหน้าที่การตลาด สาขาชลบุรี 19 มิถุนายน 2562
     7. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย 19 มิถุนายน 2562
     8. เจ้าหน้าที่สินไหม พ.ร.บ. 19 มิถุนายน 2562
     9. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการเดอะมอลล์ บางกะปิ 19 มิถุนายน 2562
     10. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ ซีคอน ศรีนครินทร์ 19 มิถุนายน 2562
     11. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (Audit Officer) 19 มิถุนายน 2562
     12. พนักงานขับรถส่วนกลาง 19 มิถุนายน 2562
     13. ช่างซ่อมบำรุง ประจำอาคารสำนักงาน 19 มิถุนายน 2562
     14. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ SCB Park Plaza 19 มิถุนายน 2562
     15. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ IT Square (หลักสี่) 19 มิถุนายน 2562
     16. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำ ศูนย์ราชการ (แจ้งวัฒนะ) 19 มิถุนายน 2562
     17. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ The Mall (บางกะปิ) 19 มิถุนายน 2562
     18. เจ้าหน้าที่สินไหม สาขาชลบุรี 19 มิถุนายน 2562
     19. เจ้าหน้าที่การเงิน สาขาชุมพร (1 อัตรา) 19 มิถุนายน 2562
     20. เจ้าหน้าที่สินไหม พ.ร.บ. 19 มิถุนายน 2562
     21. เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ 19 มิถุนายน 2562
     22. เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาชลบุรี) 19 มิถุนายน 2562
     23. เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาฉะเชิงเทรา) 19 มิถุนายน 2562
     24. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ อินเตอร์ลิงค์ บางนา 19 มิถุนายน 2562
     25. เจ้าหน้าที่การตลาด (ธุรกิจองค์กร) 19 มิถุนายน 2562