บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสัตว์ วัคซีน และพรีมิกซ์ เป็นเวลามากกว่า20ปี โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ จริงใจ และเน้นที่คุณภาพของสินค้าให้กับลูกค้าตลอดมา
บริษัทได้ให้ความสำคัญกับครอบครัว พนักงานสามารถทำงานที่บ้านในจังหวัดของตนเองได้ ยกเว้นในช่วงสิ้นเดือนเท่านั้นที่จะมีการประชุมสรุปผลการทำงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าให้มากขึ้น และได้มีโอกาสสนิทสนมกับทีมงานของบริษัทอีกด้วย

เลขที่ 25/76 ซอยเสือใหญ่อุทิศ (ซอยลาดพร้าว 23) ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
086-594-4551
02-930-0230
ตำแหน่งงานของ บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แม่บ้าน 26 กุมภาพันธ์ 2563
     2. งานขายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (จังหวัดชัยนาทและใกล้เคียง) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     3. งานขายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (จังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียง) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     4. ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 26 กุมภาพันธ์ 2563
     5. งานขายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (จังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง) 26 กุมภาพันธ์ 2563
     6. งานขายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ (จังหวัดลพบุรีและใกล้เคียง) 26 กุมภาพันธ์ 2563