บริษัท โคโรเนท โบรกเกอร์ จำกัด
เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย รับทำประกันภัยทุกประเภท
เลขที่ 3362 ถนนพระรามที่4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-249-9119 ต่อ 217
02-249-5979
ตำแหน่งงานของ บริษัท โคโรเนท โบรกเกอร์ จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ฝ่ายการตลาด 17 กุมภาพันธ์ 2562
     2. admin 17 กุมภาพันธ์ 2562
     3. Telesale 17 กุมภาพันธ์ 2562
     4. ฝ่ายการตลาด 17 กุมภาพันธ์ 2562
     5. Marketing Executive (K DATA) 17 กุมภาพันธ์ 2562
     6. Network Assistant / Marketing Support (K DATA) 17 กุมภาพันธ์ 2562
     7. เจ้าหน้าที่รับประกันภัยรถยนต์ และเบ็ดเตล็ด 17 กุมภาพันธ์ 2562
     8. บัญชี และการเงิน 17 กุมภาพันธ์ 2562