บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด
ให้เช่าแท้งค์เก็บสารเคมี/คลังสินค้าเคมี/ขนส่งเคมี
888 หมู่ 6 ซอยองค์การสะพานปลา(บางปู19) ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
02-7035051-2
02-7035053
ตำแหน่งงานของ บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR) 18 กุมภาพันธ์ 2563
     2. พนักงานขับรถธุรการ 18 กุมภาพันธ์ 2563
     3. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 18 กุมภาพันธ์ 2563
     4. พนักงานฝ่ายผลิต 18 กุมภาพันธ์ 2563
     5. marketing supervisor 18 กุมภาพันธ์ 2563
     6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) 18 กุมภาพันธ์ 2563
     7. ผู้จัดการฝ่ายขาย 18 กุมภาพันธ์ 2563