บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
บริษัท พสัส โปรเฟสชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทฯให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง(Consults) และงานออกแบบวิศวกรรม โครงสร้าง ซึ่งมีผลงานที่ผ่านมามากมาย อาทิ คอนโดมิเนียม, โรงแรม,รีสอร์ท, บ้านเดี่ยว,ทาวน์เฮ้าส์, โรงงาน ,คลังสินค้าขนาดใหญ่ ,อาคารสูง ตลอดจนอาคารของภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
61/10 ซอยทวีมิตร 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10130
0-20665381-82 ต่อ 12
0-20525788
ตำแหน่งงานของ บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรสุขาภิบาล 26 พฤษภาคม 2562
     2. senior structural Engineer 26 พฤษภาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่บัญชี 26 พฤษภาคม 2562
     4. วิศวกรโยธา(ออกแบบ) 26 พฤษภาคม 2562
     5. วิศวกรโยธา 26 พฤษภาคม 2562
     6. ช่างเทคนิคหรือวิศวกรควบคุมงานโครงการ 26 พฤษภาคม 2562
     7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 26 พฤษภาคม 2562
     8. ช่างเทคนิค/วิศวกรควบคุมงานโครงการ 26 พฤษภาคม 2562
     9. ธุรการโครงการ (รังสิต , นครสวรรค์) 26 พฤษภาคม 2562