บริษัท บลูดราก้อน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
สินเชื่อและบัตรเครดิต
9/331 หมู่ 8 ซอย 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
02-5210960
02-5213970
ตำแหน่งงานของ บริษัท บลูดราก้อน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Telesales (พนักงานขายทางโทรศัพท์) 27 พฤษภาคม 2562