บริษัทพรินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
ศูนย์บริการซ่อม Printer ครบวงจร
เป็นศูนย์บริการแต่งตั้งโดยตรงอย่างเป็นทางการจาก Epson Canon Brother Hp Kyocera
อาคาร ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ห้องเลขที่ เอฟซี 103 ชั้นที่ 4 เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ถนน พหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
024026600
029926921
ตำแหน่งงานของ บริษัทพรินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Admin) 18 กุมภาพันธ์ 2563