บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด
บริการด้านการเงินทุกประเภทให้ลูกค้าซึ่งประกอบด้วยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ได้เข้าถึงซึ่งบริการทางการเงินที่สะดวก รวดเร็ว และคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า
141/43 อาคารสกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์ ชั้น 29A ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
089-8883418
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. support sales 02 เมษายน 2563
     2. Manager 02 เมษายน 2563
     3. Group Leader 02 เมษายน 2563
     4. Telesales / พนักงานขาย 02 เมษายน 2563