บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ จำกัด
เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐาน
15/4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
0614475942
ตำแหน่งงานของ บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย 26 พฤษภาคม 2562
     2. Marketing 26 พฤษภาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&D/FML) 26 พฤษภาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่ผสม(MX) 26 พฤษภาคม 2562
     5. Graphic Desing 26 พฤษภาคม 2562
     6. พนักงานบัญชี 26 พฤษภาคม 2562