บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ จำกัด
เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองด้วยระบบ GMP
15/4 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
02-5659390,0896552795
02-5659390
ตำแหน่งงานของ บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. Marketing 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&D/FML) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. เจ้าหน้าที่ผสม(MX) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. Graphic Desing 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. พนักงานบัญชี 24 กุมภาพันธ์ 2562