บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กลวด เหล็กเส้น เสริมคอนกรีต ลวดเหล็กอบอ่อน สกรู สลักเกลียว และแท่งเกลียว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
21180
033-658558
038-636-969
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 24 เมษายน 2562
     2. ล่ามภาษาจีน (ด่วน) 24 เมษายน 2562
     3. พนักงานขับรถส่วนกลาง (ด่วน) 24 เมษายน 2562
     4. พ่อบ้าน 24 เมษายน 2562
     5. วิศวกรซ่อมบำรุง 24 เมษายน 2562
     6. ขับรถ Forklift 24 เมษายน 2562
     7. ช่างซ่อมบำรุง (ด่วนมาก) 24 เมษายน 2562
     8. วิศวกรไฟฟ้า (ด่วนมาก) 24 เมษายน 2562
     9. ฝ่ายผลิต 24 เมษายน 2562
     10. ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ด่วนมาก) 24 เมษายน 2562
     11. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 24 เมษายน 2562