บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กลวด เหล็กเส้น เสริมคอนกรีต ลวดเหล็กอบอ่อน สกรู สลักเกลียว และแท่งเกลียว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
21180
033-658558
038-636-969
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน 25 มิถุนายน 2562
     2. พนักงานขับเครน (ด่วนมาก) 25 มิถุนายน 2562
     3. ล่ามภาษาจีน (ด่วน) 25 มิถุนายน 2562
     4. พนักงานขับรถส่วนกลาง 25 มิถุนายน 2562
     5. วิศวกรซ่อมบำรุง 25 มิถุนายน 2562
     6. ช่างซ่อมบำรุง (ด่วนมาก) 25 มิถุนายน 2562
     7. วิศวกรไฟฟ้า (ด่วนมาก) 25 มิถุนายน 2562
     8. ฝ่ายผลิต 25 มิถุนายน 2562
     9. ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ด่วนมาก) 25 มิถุนายน 2562
     10. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 25 มิถุนายน 2562