บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กลวด เหล็กเส้น เสริมคอนกรีต ลวดเหล็กอบอ่อน สกรู สลักเกลียว และแท่งเกลียว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
21180
033-658-558 ต่อ 1216
038-636-969
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างเทคนิค (ด่วนมาก) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     2. ล่ามภาษาจีน (ด่วนมาก) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     3. พ่อบ้าน 24 กุมภาพันธ์ 2562
     4. วิศวกรซ่อมบำรุง 24 กุมภาพันธ์ 2562
     5. ขับรถ Forklift 24 กุมภาพันธ์ 2562
     6. ช่างซ่อมบำรุง (ด่วนมาก) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     7. วิศวกรไฟฟ้า (ด่วนมาก) 24 กุมภาพันธ์ 2562
     8. ฝ่ายผลิต 24 กุมภาพันธ์ 2562
     9. ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ด่วนมาก) 24 กุมภาพันธ์ 2562