บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กลวด เหล็กเส้น เสริมคอนกรีต ลวดเหล็กอบอ่อน สกรู สลักเกลียว และแท่งเกลียว
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
21180
033-658558
038-636-969
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 02 กรกฎาคม 2563
     2. พนักงานขับเครน/พนักงานขับแบคโฮ (ด่วนมาก) 02 กรกฎาคม 2563
     3. ล่ามภาษาจีน (ด่วน!!!!!) 02 กรกฎาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี 02 กรกฎาคม 2563
     5. เจ้าหน้าที่การตลาด (ภาษาจีน) 02 กรกฎาคม 2563
     6. วิศวกรไฟฟ้า 02 กรกฎาคม 2563
     7. ฝ่ายผลิต 02 กรกฎาคม 2563
     8. ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ด่วนมาก) 02 กรกฎาคม 2563
     9. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ภาษาจีน) 02 กรกฎาคม 2563