บริษัท เตียกุ่ยฮวด (1993) จำกัด
ซื้อมา-ขายไป ฮาร์ดแวร์ วัสดุ-ก่อสร้าง
365-366 หมู่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
02-7083531-4
02-7083530
ตำแหน่งงานของ บริษัท เตียกุ่ยฮวด (1993) จำกัด 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการออนไลน์ 20 กุมภาพันธ์ 2563
     2. พนักงานขายหน้าร้าน PC 20 กุมภาพันธ์ 2563
     3. ฝ่ายข้อมูล 20 กุมภาพันธ์ 2563
     4. พนักงานขับรถส่งสินค้า 20 กุมภาพันธ์ 2563
     5. เจ้าหน้าที่สโตร์ 20 กุมภาพันธ์ 2563
     6. พนักงานฝ่ายบุคคล 20 กุมภาพันธ์ 2563
     7. พนักงานไอที 20 กุมภาพันธ์ 2563
     8. พนักงานดูแลหอพัก โรงแรม 20 กุมภาพันธ์ 2563
     9. พนักงานขับรถส่งของ 20 กุมภาพันธ์ 2563
     10. พนักงานขาย 20 กุมภาพันธ์ 2563
     11. พนักงานธุรการ 20 กุมภาพันธ์ 2563