บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
9 ซอยประชาอุทิศ 21 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
02-4275552 ต่อ 1152,1201 ฝ่ายขาย ต่อ 1144
02-4273296
ตำแหน่งงานของ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝ่ายผลิตและทั่วไป 22 กรกฎาคม 2562
     2. วิศวกรไฟฟ้า 22 กรกฎาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 22 กรกฎาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 22 กรกฎาคม 2562