บริษัทเพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด
บริษัทเพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด เป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก เวชภัณฑ์ยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลากรผู้มีความสามารถ และมุ่งมั่นในการทำงาน และพร้อมที่จะพัฒนาศักยาภาพของตนเองให้เติบโตเคียงคู่ไปกับบริษัทฯ
21/6 หมู่ที่ 3 ตำบล คลองพระอุดม อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
02-5017999
-
02-5017709
ตำแหน่งงานของ บริษัทเพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แม่บ้าน ( สมัครงานโทร 02-501-7999 ) 23 พฤษภาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร/โอเปอเรเตอร์ 23 พฤษภาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 23 พฤษภาคม 2562
     4. ผู้แทนขาย เขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 23 พฤษภาคม 2562
     5. ผู้แทนขาย เขตภาคใต้ตอนบน 23 พฤษภาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า 23 พฤษภาคม 2562
     7. ธุรการบัญชี 23 พฤษภาคม 2562
     8. ผู้ช่วยนักวิทย์ศาสตร์ 23 พฤษภาคม 2562
     9. นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) 23 พฤษภาคม 2562
     10. ผู้แทนขาย (ต่างจังหวัด) 23 พฤษภาคม 2562
     11. ผู้แทนขาย (กรุงเทพ) 23 พฤษภาคม 2562
     12. พนักงานฝ่ายผลิต ( รับสมัครด่วน !! สมัครงานโทร 02-501-7999 ) 23 พฤษภาคม 2562