บริษัท นอร์ท เซฟตี้อีควิปเม้นท์ จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภันส่วนบุคคลและอุปกรณ์เซฟตี้
999/34 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
02-7577002-4
02-7578688
ตำแหน่งงานของ บริษัท นอร์ท เซฟตี้อีควิปเม้นท์ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขายอิสระ 23 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานขายอุตสาหกรรม (ออกตลาด) 23 พฤษภาคม 2562